KUNDEAVTALE FOR REGULERTE FORETAK

Opplysningene nedenfor vil bli registrert i foretakets kunderegister. Alle opplysningene vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Personopplysninger kan ved lovbestemt opplysningsplikt bli utlevert til offentlige myndigheter.

KUNDEINFORMASJON
Navn på foretak
Organisasjonsnummer
LEI-kode:
Adresse
Postnummer
Poststed
Telefon dagtid
Hjemstat (stat der foretaket er etablert og registrert):
Skattemessig hjemland
Notert på regulert marked, hvilke(t):
Underlagt tilsyn, hvilke(t):
KONTAKTPERSON HOS KUNDEN
Fornavn etternavn
Person som administrerer kundeforholdet
Telefon
E-postadresse
KONTAKTPERSON HOS MIDDLE OFFICE/BACK OFFICE
Fornavn etternavn
Telefon
E-postadresse
KONTAKTPERSON HOS FEARNLEY SECURITIES
Kontaktperson